کالری فعالیتها


توجه: به دلیل دخیل بودن موارد بسیاری به ویژه وزن در شدت کالری سوزی هنگام فعالیت ها مختلف ما در این جدول فردی 75 کیلویی را مثال خود قرار دادیم. اگر وزنتان بیش از 75 کیلو است با انجام این فعالیت ها مقداری بیشتر از چیزی که در جدول آمده کالری میسوزانید و اگر وزنتان کمتر از این میزان است مشخص است که کالری کمتری خواهید سوزاند. ( مدت زمان هر فعالیت 30 دقیقه در نظر گرفته شده است )


نوع فعالیت میزان کالری مصرفی
اسکیت 197 کالری
انجام هنر و صنایع دستی به صورت نشسته 79 کالری
ایستادن در مشاغلی مانند صاحب مغازه، کافه داری و غیره، ایستادن و صحبت کردن در محل کار 91 کالری
ایستادن و انجام کار هنری و صنایع دستی 118 کالری
ایستادن و بلند کردن اجسامی با وزن 22 کیلو، سنگ تراشی، نقاشی، چسباندن کاغذ دیواری ) 158 کالری
ایستادن و تعمیر قطعات سنگین، جوشکاری، تعمیر خودرو، بسته بندی و غیره 118 کالری
ایستادن و خواندن 71 کالری
ایستادن و صحبت کردن، صحبت با تلفن 71 کالر
ایستادن و نقاشی کشیدن ( نوشتن ) 91 کالری
آب دادن باغ یا باغچه 59 کالری
آتش نشانی 473 کالری
آرام ایستادن ( ایستادن در صف ) 47 کالری
آرام دراز کشیدن و تلوزیون تماشا کردن 39 کالری
آرام دراز کشیدن، بدون انجام هیچ کاری، بیدار دراز کشیدن در رخت خواب، گوش دادن به موسیقی 39 کالری
آرام نشستن و تماشای تلوزیون 39 کالری
آرام نشستن، نشستن و سیگار کشیدن، نشستن و گوش دادن به موسیقی، تماشای فیلم در سینما 39 کالری
آرایش مو 98 کالری
آموزش تربیت بدنی ( تمرین، کلاس ورزش ) بدون انجام حرکات، تنها آموزش 158 کالری
آموزش تربیت بدنی ( تمرین، کلاس ورزشی ) شرکت در انجام حرکات 256 کالری
آهسته دویدن و راه رفتن به صورت ترکیبی ( آهسته دویدن 10 دقیقه باشد ) 236 کالری
بازی های کودکان مانند لی لی و تیله بازی 197 کالری
باغبانی با وسائل سنگین، برداشت محصول، کار با اره 236 کالری
باغبانی عمومی و عادی 158 کالری
بالا رفتن از صخره یا کوه 315 کالری
بدمینتون، رقابتی 276 کالری
برف پارو کردن 236 کالری
برق کاری، لوله کشی 138 کالری
بسکتبال، انفرادی، غیر بازی 236 کالری
بسکتبال، بازی 315 کالری
بوکس، داخل رینگ 473 کالری
بوکس، ضربه به کیسه بوکس 236 کالری
بوکس، مبارزه 354 کالری
بولینگ 118 کالری
بیل زدن با شدت بالا، بیش از 7 کیلو در دقیقه 354 کالری
بیل زدن با شدت متوسط 5 تا 7 کیلو در دقیقه 276 کالری
بیل زدن، چاله کندن 335 کالری
بیل زدن، کمتر از 4 کیلو در دقیقه 236 کالری
بیلیارد 98 کالری
پایین رفتن از پله و حمل جسمی با وزن 11 تا 22 کیلو 197 کالری
پایین رفتن از پله و حمل جسمی با وزن 23 تا 33 کیلو 256 کالری
پایین رفتن از پله و حمل جسمی با وزن 34 تا 45 کیلو 295 کالری
پایین رفتن از پله و حمل جسمی با وزن 45 کیلو یا بیشتر 335 کالری
پخش سنگ ریزه 197 کالری
پلیس راهنمایی و رانندگی ( ایستاده ) 98 کالری
پلیس، بازداشت کردن 158 کالری
پلیس، رانندگی ماشین 79 کالری
پیاده روی با سرعت بالا روی سطح صاف 197 کالری
پیاده روی با سرعت بالا و حمل جسمی با وزن کمتر از 11 کیلو 177 کالری
پیاده روی با سرعت بسیار بالا روی سطح صاف 248 کالری
پیاده روی با سرعت کم روی سطح صاف 118 کالری
پیاده روی با سرعت کم و حمل جسمی با وزن کمتر از 11 کیلو 118 کالری
پیاده روی با سرعت متوسط در سربالایی یا بالا رفتن از تپه 236 کالری
پیاده روی با سرعت متوسط و حمل جسمی با وزن کمتر از 11 کیلو 158 کالری
پیاده روی تا محل کار با سرعت زیاد بدون حمل چیزی 150 کالری
پیاده روی تا محل کار با سرعت کم بدون حمل چیزی 79 کالری
پیاده روی تا محل کار با سرعت متوسط بدون حمل چیزی 130 کالری
پیاده روی در جاهای ناهموار 236 کالری
پیاده روی، با سرعت متوسط روی سطح صاف 130 کالری

تبلیغات

نوع فعالیت میزان کالری مصرفی
پیلاتس 94 کالری
پینگ پونگ 158 کالری
تای چی 158 کالری
تایپ، کار با کامپیوتر 59 کالری
تخم چمن کاشتن در باغ یا باغچه 197 کالری
تمیز کردن زمین باغ یا باغچه از شاخه و علف هرز 197 کالری
تمیز کردن سینک و توالت 98 کالری
تنیس 276 کالری
تور، مسافرت، گردش شامل پیاده روی و سوار وسیله نقلیه شدن 79 کالری
جاروبرقی کشیدن 98 کالری
جمع کردن برف از سقف با استفاده از چنگک مخصوص برف روبی 158 کالری
جنگلداری 315 کالری
جودو، جوجیتسو، کاراته، کیک بوکسینگ، تکواندو 394 کالری
جوشکاری 118 کالری
چاپ ( ایستاده ) 91 کالری
چمن زنی 217 کالری
چیدن میوه از درخت 118 کالری
حفر گودال، ماسه بازی 197 کالری
حمام رفتن ( نشسته ) 59 کالری
حمل بار 1 تا 7 کیلویی به طرف بالا 197 کالری
حمل بار 12 تا 22 کیلویی به طرف بالا 315 کالری
حمل بار 23 تا 33 کیلویی به طرف بالا 394 کالری
حمل بار 8 تا 11 کیلویی به طرف بالا 236 کالری
حمل بار با وزن بیش از 33 کیلو به طرف بالا 473 کالری
حمل بار با وزن متوسط از پله ها 315 کالری
حمل بار سنگین مانند آجر 315 کالری
خدمات، مرتب کردن تخت 98 کالری
خوابیدن 35 کالری
خوردن ( نشسته ) 59 کالری
خیاطی، بافت 138 کالری
خیاطی، برش 98 کالری
خیاطی، دوخت با دست 79 کالری
خیاطی، دوخت با ماشین 98 کالری
دارت بازی 98 کالری
درخت کاشتن 177 کالری
دوچرخه ثابت، 100 وات،  شدت کم 217 کالری
دوچرخه ثابت، 150 وات، شدت معمولی 276 کالری
دوچرخه ثابت، 200 وات، شدت بالا 413 کالری
دوچرخه ثابت، 250 وات، شدت بسیار بالا 492 کالری
دوچرخه ثابت، 50 وات، شدت بسیار کم 118 کالری
دوچرخه سواری با سرعت بالا 375 کالری
دوچرخه سواری با سرعت بسیار بالا 450 کالری
دوچرخه سواری با سرعت کم 225 کالری
دوچرخه سواری با سرعت متوسط 300 کالری
دوش گرفتن ( ایستاده ) 79 کالری
دویدن با سرعت بالا 532 کالری
دویدن با سرعت بسیار بالا 630 کالری
دویدن با سرعت بسیار کم 315 کالری
دویدن با شدت کم 394 کالری
دویدن با شدت متوسط 453 کالری
راگبی 394 کالری
راننده کامیون، بار کردن و خالی کردن ماشین ( ایستاده ) 256 کالری
راه رفتن با استفادها از عصا 197 کالری
راه رفتن با کودک ( در کنار او ) 98 کالری
راه رفتن با کوله پشتی 276 کالری
راه رفتن در باغ یا باغچه، چیدن گل و گیاه 118 کالری
راه رفتن و هل دادن صندلی چرخ دار 158 کالری
رقص با شدت بالا 276 کالری
رقص با شدت پایین 197 کالری
زومبا 330 کالری
ژیمناستیک 158 کالری
ساخت جاده ( شامل تخلیه مصالح و کار با ماشین های سنگین ) 236 کالری
ساخت جاده، نصب علائم ترافیکی 79 کالری
ساخت و ساز، بازسازی 217 کالری
سنگ تراشی 276 کالری
سوارکاری عادی 158 کالری
شمشیر بازی 236 کالری
شنا پروانه، معمولی 433 کالری
شنا، حالت آزاد، سرعت بالا، شدت بالا 394 کالری
شنا، حالت آزاد، سرعت کم، شدت متوسط یا معمولی 276 کالری
شنا، کرال پشت، با شدت بالا 394 کالری
شنا، کرال پشت، با شدت متوسط 276 کالری
صحافی کتاب 91 کالری
طناب زدن، با سرعت بالا 473 کالری
طناب زدن، با سرعت کم 315 کالری
طناب زدن، با سرعت متوسط 394 کالری
غواصی حرفه ای و به عنوان غواص 473 کالری
فوتبال، رقابتی 394 کالری
قایقرانی ثابت، 100 وات، شدت متوسط 276 کالری
قایقرانی ثابت، 150 وات، شدت بالا 335 کالری
قایقرانی ثابت، 200 وات، شدت بسیار بالا 473 کالری
قایقرانی، 50 وات، شدت بسیار کم 138 کالری
قفل سازی 138 کالری
کار در معدن، احداث پشتیبانی 256 کالری
کار در معدن، بیل زدن 276 کالری
کار در معدن، حفاری 256 کالری
کار سر صحنه، بازیگری، عوامل پشت صحنه 118 کالری
کارهای خانه 118 کالری
کشارزشی شامل آب دادن به حیوانات 177 کالری
کشاورزشی شامل تغذیه حیوانات کوچک 158 کالری
کشاورزشی شامل تغذیه دام ها و اسب 177 کالری
کشاورزشی شامل تمیز کردن اصطبل 315 کالری
کشاورزشی شامل دوشیدن شیر با دست 118 کالری
کشاورزشی شامل راندن تراکتور 98 کالری
کشاورزشی شامل نگهداری از حیوانات ( نظافت، برس کشیدن، قیچی پشم گوسفندان، کمک به زایمان حیوانات ) 236 کالری
کشاورزی شامل راندن ماشین برداشت، برش علوفه، کار آبیاری 98 کالری
کشاورزی شامل مرغ داری، تمیز کردن انبار 315 کالری
کشتی ( یک مسابقه = 5 دقیقه ) 236 کالری
کشیدن و جا به جایی اجسام سنگین 35 کیلو یا بیشتر ( میز، مبل و ... ) 295 کالری
کفاشی 98 کالری
گرد گیری 98 کالری
لباس پوشیدن و درآوردن 79 کالری
لم دادن و صحبت کردن یا صحبت با تلفن 39 کالری
لم دادن و کتاب خواندن 39 کالری
لم دادن و نوشتن 39 کالری
ماپ کشیدن 138 کالری
ماساژور ( ایستاده ) 158 کالری
ماشین ابزار، پرس پانچ 197 کالری
ماشین ابزار، کار با ماشین تراش 118 کالری
ماشین ابزار، کار با ورق فلز 98 کالری
ماشین اسکی، معمولی 276 کالری
مدیتیشن 39 کالری
نانوایی، با شدت کم 98 کالری
نانوایی، با شدت متوسط 158 کالری
نجاری 138 کالری
نشستن سر جلسه اداری شامل صحبت کردن، غذا خوردن در یک ملاقات کاری 59 کالری
نشستن سر کلاس و انجام کارهایی نظیر نوشتن و بحث کردن 71 کالری
نشستن و انجام بازی های دارای تخته و ورق 59 کالری
نشستن و انجام کارهای اداری سبک، نوشتن، خواندن، رانندگی، کار در آزمایشگاه، استفاده از ابزار سبک، تعمیرات 59 کالری
نشستن و آموزش حرکات کششی و یوگا 98 کالری
نشستن و تماشای یک رویداد ورزشی 59 کالری
نشستن و خواندن کتاب روزنامه و غیره 51 کالری
نشستن و درس خواندن، شامل نوشتن و خواندن 71 کالری
نشستن و صحبت کردن یا صحبت با تلفن 59 کالری
نشستن، نوشتن، انجام کار روی میز، تایپ کردن 71 کالری
نظافت ( شستشو، شیو کردن، مسواک زدن، شستن دستها، آرایش کردن ) نشسته یا ایستاده 79 کالری
نظافت اسب 236 کالری
هرس کردن درخت 177 کالری
هندبال 473 کالری
هیزم شکستن 236 کالری
والیبال رقابتی، در ورزشگاه 315 کالری
والیبال ساحلی 315 کالری
والیبال معمولی 158 کالری
ورزش تیر اندازی ( غیر شکاری ) 138 کالری
ورزش های چرخشی شامل چندین حرکت هوازی با کمترین استراحت 315 کالری
ورزش های سوئدی ( دراز و نشست، شنا، بارفیکس، حرکت پروانه ) سنگین و با شدت بالا 315 کالری
وزنه زدن، پاور لیفتینگ یا بادی بیلدینگ با شدت کم 118 کالری
وزنه زدن، پاور لیفتینگ یا بادی بیلدینگ، با شدت بالا 236 کالری

تبلیغات

سالم تر - زیباتر